Onenigheid, conflicten, ruzies: wie heeft ze niet op zijn tijd? Als u ervoor kiest (dreigende) conflicten niet te laten sluimeren of te laten escaleren, maar om ze aan te pakken en op te lossen, dan is mediation een goede methode voor u.

Mediation

De QuickConflictScan© geeft snel een beeld van conflictgevoelige situaties binnen de organisatie.

QuickConflictScan©

Mediation via een verzuimverzekering (ZBR Online).

ZBR

Wij trainen en adviseren bedrijven en organisaties in intern en extern conflictmanagement.

Plus aanbod

Wij geloven dat mediation een meerwaarde heeft ten opzichte van andere wijzen van conflictoplossing. Een meerwaarde voor het behaalde resultaat én voor de bestendigheid van de gemaakte afspraken.

Mediation