Onenigheid, conflicten, ruzies: wie heeft ze niet op zijn tijd? Als u ervoor kiest (dreigende) conflicten niet te laten sluimeren of te laten escaleren, maar om ze aan te pakken en op te lossen, dan is mediation een goede methode voor u.

De mediators van Mediation Plus bieden u professionele begeleiding bij het oplossen van uw conflict.

Mediation Plus verenigt mediators met uiteenlopende achtergronden en voert alle soorten mediations uit. Mediation Plus combineert de expertise en betrouwaarheid van een groot bureau met de flexibiliteit van een klein bureau. Wij zijn verspreid over Nederland gevestigd en in het hele land actief. 
De mediators van Mediation Plus hebben ruime ervaring en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen van de Mediation federatie Nederland (MfN) en zijn allen MfN registermediators.

"Wij geloven dat mediation een meerwaarde heeft ten opzichte van andere wijzen van conflictoplossing. Een meerwaarde voor het behaalde resultaat én voor de bestendigheid van de gemaakte afspraken"