Wij werken nauw samen met een aantal doorverwijzers. Arbodiensten, verzuimverzekeraars, advocaten, rechtbanken, juridisch loket en raad voor rechtsbijstand verwijzen regelmatig door naar de mediators van Mediation Plus.

Voor een succesvolle doorverwijzing is het belangrijk te onderkennen dat de slagingskans van een mediation, naast de kwaliteit en ervaring van de mediator, mede wordt bepaald door de inzet en motivatie van partijen.