Mediation is geschikt voor mensen die een conflict met een ander (of anderen) hebben en die dit conflict graag uit de wereld willen helpen zonder verzeild te raken in langdurige, kostbare en beschadigende juridische procedures. 

Voorwaarden voor mediation zijn dat de deelnemers de wil hebben om er gezamenlijk uit te komen en zich daarvoor in willen zetten.

Mediation kan toegepast worden bij vrijwel alle conflicten op het zakelijke, particuliere en publieke vlak. Zakelijke conflicten kunnen bijvoorbeeld bestaan tussen collega's, medewerkers en leidinggevenden, directie en OR, in maatschappen, vennootschappen, joint ventures, tussen organisaties, klanten en leveranciers, met de (semi)overheid.

De onenigheid kan gaan over inhoudelijke kwesties, maar ook over hoe men met elkaar omgaat. In de particuliere sfeer kunnen conflicten gaan over familieverhoudingen, erfenissen, echtscheidingen en omgangsregelingen. Ook bij buurtconflicten wordt mediation toegepast.