9 april 2018
Op 6 april j.l. hebben Mark Veermans en Nienke Wiersma een training 'English in Commercial mediation', georganiseerd door Branch Out in English gevolgd voor mediators die een goed niveau Engels hebben en die in hun mediationpraktijk regelmatig Engels spreken en schrijven.

30 oktober 2017
Nienke Wiersma is vanaf oktober 2017 ook als MfN-registermediator bij de Ondernemingskamer van het Gerecthshof Amsterdam aangesloten. 

De Ondernemingskamer kan doorverwijzen bij commerciële geschillen binnen rechtspersonen en samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld tussen het bestuurde raad van commissarissen, de aandeelhouders, of de werknemersWerknemers kunnen eventueel vertegenwoordigd worden door zowel de ondernemingsraad als door vakbonden.

Op 27 oktober j.l. hebben Mark Veermans en Nienke Wiersma een training 'English in Commercial mediation' georganiseerd door Branch Out in English gevolgd voor mediators die een goed niveau Engels hebben en die in hun mediationpraktijk regelmatig Engels spreken en schrijven.

14 september 2017
Op 18 september a.s. zal Nienke Wiersma een bijdrage leveren aan de bijeenkomst 'Meet the mediator'. Haar presentatie zal gaan over 'Succesfactoren bij mediationgesprekken'.
De bijeenkomst voor mediators, rechters, OM en juridisch medewerkers van de rechtbank Limburg wordt georganiseerd door het mediationbureau van de rechtbank Limburg.

8 september 2017
Nienke Wiersma is vanaf dit studiejaar als gastdocent bij de specialistenopleidingen (SGBO) aan het Radboudumc betrokken. Zij zal het vak 'Mediation en Conflictvaardigheid' verzorgen.

Op 5 september zal Nienke Wiersma een bijdrage leveren aan de Leergang Profesionalisering HR Business Partners HR Unit van de Erasmus Universiteit. Onderwerp van deze dag is "Onderhandeling, Conflicthantering en Mediation".  

Trots zijn wij te melden dat onze website een nieuw ontwerp heeft en nu ook responsive is. Wij willen Jip Jonker van Inxpact (technische realisatie) en Fridy Visser Knof van Studio Visser Knof (grafisch ontwerp en advies) hartelijk danken voor hun hulp.

Vanaf 1 mei 2017 is Paul van Waning beschikbaar als mediation coach. Ga je als partij in een conflict aan een mediation deelnemen, maar voel je je daar onzeker over en zie je ertegen op om er helemaal alleen voor te staan? Is er geen vertrouwd persoon in je omgeving die je moreel en inhoudelijk kan steunen en met je kan klankborden maar heb je daar wel behoefte aan?
Of, in een ander geval:  begin je als mediator aan een mediation maar merk je dat één van de deelnemers wel een steuntje in de rug kan gebruiken, een steuntje dat jij hem/haar uit een oogpunt van rolvermenging als mediator natuurlijk maar in beperkte mate kunt bieden ?

In beide gevallen: neem contact op met Paul van Waning (vanwaning@mediationplus.nl, 06 – 51 440 449). Hij biedt zich aan als persoonlijk mediationcoach. Met gebruikmaking van zijn bijna 20-jarige ervaring als mediator helpt hij partijen in een mediation om de mediationbijeenkomsten voor te bereiden, hij neemt daar (op de achtergrond) als “adviseur” aan deel en helpt om de resultaten te evalueren.

Hij vervult de rol van mediationcoach ​op vrijwillige basis, dus kosteloos, met alleen een reiskostenvergoeding.

Op 21 maart 2017 zal Nienke Wiersma een inleiding geven op de bijeenkomst "Onderhandelen in lastige situaties'. Sprekers zijn Jeroen van der Veer en Peter Wakkie. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de BosnakBender Academy.

Per 1 februari 2017 zal Petra Borgonjen onze maatschap verlaten. Wij respecteren haar keuze om haar energie op haar eigen bedrijf Buro Juist te gaan richten. Wij vinden het jammer om iemand die zoveel voor de ontwikkeling van Mediation Plus heeft betekend te zien gaan.