Bij conflictmanagement gaat het niet zozeer over de mogelijkheden om conflicten te voorkomen, vermijden of (zo snel mogelijk) te beëindigen, maar over het ontwikkelen van effectieve strategieën om de schade door conflicten te beperken en de kansen die conflicten bieden te benutten.

Conflicten bieden kansen voor vernieuwing en verbetering en kunnen een opbrengst hebben, mits je als bedrijf of organisatie tijdig en passend met de conflicten weet om te gaan.

Wij adviseren over de mogelijkheden voor uw bedrijf of organisatie met betrekking tot intern en extern conflictmanagement. 

Voor een conflictvaardiger bedrijf of organisatie.