Gert-Jan Hoitink (1963) heeft gedurende zijn veelzijdige loopbaan als jurist/advocaat veel ervaring opgedaan in het oplossen van geschillen binnen het arbeids-, familie-, buren- en contractenrecht. Hij heeft een goede kijk op de zowel zakelijke als persoonlijke belangen die bij conflicten een rol spelen en op mogelijke (praktische) oplossingen. Zijn aanpak kenmerkt zich door een coachende no-nonsense stijl, waardoor mensen zich begrepen voelen, er beweging in voorheen rigide standpunten ontstaat en mensen nieuwe perspectieven ontdekken.

Gert-Jan is een ervaren mediator op het gebied van arbeidsverhoudingen, exit-trajecten en samenwerkingsverbanden. Hij is onder meer werkzaam binnen het onderwijs (basis- en middelbare scholen, HBO, universiteit), de overheid (gemeente, politie), de zorgsector (zorginstellingen, ziekenhuizen), de energiesector, de vervoerssector, woningcorporaties, bankinstellingen, de kinderopvang, voor het MKB en multinationals. Daarnaast bemiddelt Gert-Jan bij echtscheidingen en burengeschillen.