English

Nienke Wiersma (www.nienkewiersma.nl) is MfN-registermediator (sinds 2001) en IMI certified (sinds 2016) en werkt onder meer als mediator voor de rechtbank Gelderland, het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden en de Ondernemingskamer. Zij is tevens partner bij BosnakBender. 

Zij doet onderzoek naar conflicten en conflicthantering, ondermeer in relatie tot duurzaam en innovatief arbeidsbeleid. Ook is zij als (gast)docent betrokken bij het mastervak Mediation aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit en de specialistenopleiding SGBO aan het Radboudumc in Nijmegen. Ook is zij trainer voor de MfN Mediatorsopleiding bij ICM Opleidingen & Trainingen. 

Door haar ruime ervaring is zij tevens een vaak gevraagd spreker voor diverse congressen en bijeenkomsten.

Nienke is redactielid bij het tijdschrift Nederlandse Mediation van Kluwer en assessor bij Intop (Stichting Kwaliteit Mediators).

Zij is als mediator ingezet voor diverse zorginstellingen, arbodiensten, multinationals en MKB organisaties, familiebedrijven, onderwijsinstellingen, kunst- en cultuurinstellingen en goede doelenorganisaties.

Naast mediations op het gebied van arbeids- en samenwerkingsconflicten heeft zij veel ervaring opgedaan in zakelijke mediations, aandeelhouders- en bestuursgeschillen, exit-mediations, groepsmediations en mediations tussen particulieren.

Zij kan goed analyseren en verbanden leggen en helpt partijen op een praktische en structurele wijze een oplossing voor hun conflict te vinden.

Curriculum Vitae NL

  Werkervaring
2017-heden MfN-registermediator bij de Ondernemingskamer
2017-heden Gastdocent mediation en conflictvaardigheid bij specialistenopleiding SGBO Radboudumc
2016-heden Secondant Assessor bij Intop Mediationtoets en De Stichting Kwaliteit mediators (SKM)
2016-heden IMI certified mediator (International Mediation Institute)

2015-heden

redactielid en vaste medewerker bij tijdschrift Nederlandse Mediation, sectie arbeidsmediation, van Kluwer

2015-heden

partner bij BosnakBender

2013-heden

trainer MfN Mediatorsopleiding bij ICM Opleidingen & Trainingen

2012-2013

partner bij Leiderschapshuis
2012-heden partner bij Croon & Wiersma
2005-heden partner bij Mediation Plus 
2005-2016 onafhankelijk (conflict)adviseur en mediator bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
2006-heden gastdocent mastervak mediationvaardigheden Radboud Universiteit Nijmegen
2006-2010  gastdocent minor mediation Hogeschool Arnhem Nijmegen
2007-2010 voorzitter Rechtswinkel Renkum 
2005-2009 voorzitter Nederlands Mediators Vereniging, regio Oost 
2002-2005 NMI mediator bij MiA 
1999-2002  adjunct-secretaris College van bestuur, Hogeschool van Amsterdam 
1989-1999  juridisch beleidsmedewerker, Clara Wichmann Instituut 
1995-1996 onderzoeker Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, "Bonger" Instituut voor criminologie
   
  Opleiding
1987-1997  Universiteit van Amsterdam, Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Nederlands Recht
 2000-2001 Post-doctorale beroepsopleiding Alternative Dispute Resolution voor juristen, het Amsterdams ADR Instituut 
 2001-heden Diverse cursussen en trainingen t.b.v. Permanente Educatie voor MfN-registermediators
 2012 Speak up dear! Presentatietraining Nobbe Mieras
 2014 Opleiding tot Certified Online Mediator 

Nienke Wiersma (www.nienkewiersma.nl) studied Dutch law at the University of Amsterdam and has been a MfN registered mediator since 2001.

She has been employed as a mediator by various health institutions, occupational health services, multinationals and SME organizations, family-owned companies, educational institutions, art and cultural institutions, charity organizations and the government.

In addition to mediation in labor and cooperation conflicts, Nienke Wiersma has extensive experience in business mediation, shareholder and regulatory disputes, disputes within partnerships, supervisory and management boards, exit mediations, group mediations and mediations between individuals.
Nienke Wiersma also works as a court mediator at the courts of Gelderland and Arnhem-Leeuwarden and the Chamber for Corporate Matters (Ondernemingskamer).

Besides, she is a guest lecturer for the Master's course Mediation at the Law Faculty of the Radboud University in Nijmegen and trainer at MfN Mediator Training. She conducts research on conflicts and conflict-management, in relation to sustainable and innovative labor policies and she is also a contributor to the Dutch Mediation journal, edited by Kluwer.

Through her vast experience, Nienke Wiersma is a frequent speaker at various conferences and meetings.

Curriculum Vitae EN

  Werkervaring
2017-heden MfN-registermediator bij de Ondernemingskamer
2017-heden Gastdocent mediation en conflictvaardigheid bij specialistenopleiding SGBO Radboudumc
2016-heden Secondant Assessor bij Intop Mediationtoets en De Stichting Kwaliteit mediators (SKM)
2016-heden IMI certified mediator (International Mediation Institute)

2015-heden

redactielid en vaste medewerker bij tijdschrift Nederlandse Mediation, sectie arbeidsmediation, van Kluwer

2015-heden

partner bij BosnakBender

2013-heden

trainer MfN Mediatorsopleiding bij ICM Opleidingen & Trainingen

2012-2013

partner bij Leiderschapshuis
2012-heden partner bij Croon & Wiersma
2005-heden partner bij Mediation Plus 
2005-2016 onafhankelijk (conflict)adviseur en mediator bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten
2006-heden gastdocent mastervak mediationvaardigheden Radboud Universiteit Nijmegen
2006-2010  gastdocent minor mediation Hogeschool Arnhem Nijmegen
2007-2010 voorzitter Rechtswinkel Renkum 
2005-2009 voorzitter Nederlands Mediators Vereniging, regio Oost 
2002-2005 NMI mediator bij MiA 
1999-2002  adjunct-secretaris College van bestuur, Hogeschool van Amsterdam 
1989-1999  juridisch beleidsmedewerker, Clara Wichmann Instituut 
1995-1996 onderzoeker Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, "Bonger" Instituut voor criminologie
   
  Opleiding
1987-1997  Universiteit van Amsterdam, Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Nederlands Recht
 2000-2001 Post-doctorale beroepsopleiding Alternative Dispute Resolution voor juristen, het Amsterdams ADR Instituut 
 2001-heden Diverse cursussen en trainingen t.b.v. Permanente Educatie voor MfN-registermediators
 2012 Speak up dear! Presentatietraining Nobbe Mieras
 2014 Opleiding tot Certified Online Mediator