English

Nienke Wiersma (www.nienkewiersma.nl) is MfN-registermediator (sinds 2001) en IMI certified (sinds 2016) en werkt onder meer als mediator voor de rechtbank Gelderland, het gerechtshof Arnhem/Leeuwarden en de Ondernemingskamer.
In 2018 heeft Nienke de overstap gemaakt naar de mediationmaatschap BosnakBender. Mediationopdrachten neemt zij vanaf nu aan vanuit BosnakBender.

Zij doet onderzoek naar conflicten en conflicthantering, ondermeer in relatie tot duurzaam en innovatief arbeidsbeleid. Ook is zij als (gast)docent betrokken bij het mastervak Mediation aan de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit en de specialistenopleiding SGBO aan het Radboudumc in Nijmegen. Ook is zij trainer voor de MfN Mediatorsopleiding bij ICM Opleidingen & Trainingen. 

Door haar ruime ervaring is zij tevens een vaak gevraagd spreker voor diverse congressen en bijeenkomsten.

Nienke is redactielid bij het tijdschrift Nederlandse Mediation van Kluwer en assessor bij Intop (Stichting Kwaliteit Mediators).

Zij is als mediator ingezet voor diverse zorginstellingen, arbodiensten, multinationals en MKB organisaties, familiebedrijven, onderwijsinstellingen, kunst- en cultuurinstellingen en goede doelenorganisaties.

Naast mediations op het gebied van arbeids- en samenwerkingsconflicten heeft zij veel ervaring opgedaan in zakelijke mediations, aandeelhouders- en bestuursgeschillen, exit-mediations, groepsmediations en mediations tussen particulieren.

Zij kan goed analyseren en verbanden leggen en helpt partijen op een praktische en structurele wijze een oplossing voor hun conflict te vinden.

Nienke Wiersma (www.nienkewiersma.nl) studied Dutch law at the University of Amsterdam and has been a MfN registered mediator since 2001.

She has been employed as a mediator by various health institutions, occupational health services, multinationals and SME organizations, family-owned companies, educational institutions, art and cultural institutions, charity organizations and the government.

In addition to mediation in labor and cooperation conflicts, Nienke Wiersma has extensive experience in business mediation, shareholder and regulatory disputes, disputes within partnerships, supervisory and management boards, exit mediations, group mediations and mediations between individuals.
Nienke Wiersma also works as a court mediator at the courts of Gelderland and Arnhem-Leeuwarden and the Chamber for Corporate Matters (Ondernemingskamer).

Besides, she is a guest lecturer for the Master's course Mediation at the Law Faculty of the Radboud University in Nijmegen and trainer at MfN Mediator Training. She conducts research on conflicts and conflict-management, in relation to sustainable and innovative labor policies and she is also a contributor to the Dutch Mediation journal, edited by Kluwer.

Through her vast experience, Nienke Wiersma is a frequent speaker at various conferences and meetings.