Paul van Waning (1948) is bedrijfskundig ingenieur. Hij heeft uiteenlopende leidinggevende functies vervuld in de uitgeverij- en aanverwante sectoren, totdat hij in 1992 voor zichzelf ging werken als interim manager en bedrijfs- en organisatieadviseur, sinds 1998 ook als mediator. Dankzij zijn gevarieerde opdrachten heeft hij een brede kijk op de gang van zaken in bedrijven en instellingen ontwikkeld en is hij financieel en zakelijk goed onderlegd.

Zijn kwaliteiten zijn dat hij rust uitstraalt en vertrouwen inboezemt door respect te tonen voor zijn gesprekspartners; hij analyseert scherp en hanteert een praktische, zakelijke aanpak.

Specialismen: arbeids- en businessmediation. Tevens "randgebieden", waar bedrijfskunde en conflictmanagement elkaar raken, zoals deal mediation/facilitation (onafhankelijk voorzitter bij onderhandelingen),  bemiddeling gecombineerd met advies. 

Paul heeft herhaaldelijk (interim)management functies in Duitsland vervuld, spreekt perfect Duits en kent de Duitse (zaken-)cultuur goed. Hij is daardoor goed inzetbaar voor adviesopdrachten en bemiddelingen waarbij tweetaligheid D-NL van belang is.