Silke Croes (1962) is als jurist werkzaam bij de Centrale Raad van Beroep. Zij is op het moment dat mediation binnen het bestuursrecht zijn intrede deed hierbij betrokken geraakt. Enthousiast geworden over deze manier van conflictbemiddeling is zij als mediator toegetreden tot de interne pool van mediators van -haar voormalige werkgever- Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) waar zij ruime ervaring heeft opgedaan. Ook heeft zij aan verschillende werkgroepen en overlegsituaties met overheden en rechterlijke macht deelgenomen.
Door haar betrokkenheid en rust die zij uitstraalt weet zij een klimaat te scheppen waarin ruimte ontstaat voor nieuwe inzichten, met als doel het vinden van de meest bevredigende oplossing van de problematiek.